Naša misija je...

 

Zdrava životna sredina
Svakog dana, časa, trenutka, radimo na jednom cilju.
 

 

Čist grad
U ovom gradu živimo. Dijelimo sve. Treba nam čist.
 

 

Štitimo
Prirodu. I čistoću grada. Treba nam, zbog nas i budućnosti.

DOBRODOŠLI NA MJESTO NA KOJEM STVARAMO LJEPŠU KOZARSKU DUBICU !

07.02.2020. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Zahvaljujući donaciji koja je stigla iz Danske u preduzeće „Komunalac“ , upotpunosti smo pokrili potrebe za kontejnerima za smeće.
Stiglo je 158 ovih posuda , kontejneri su polovni, ali u veoma dobrom stanju i prema procjenama njihova vrijednost je oko 40 hiljada maraka . Od ukupnog broja kontejnera  44 kontejnera su zapremine 800 litara , a ostalih 114 po 600 litara.
Donaciju smo  dobili zahvaljujući prijedorskom preduzeću „Komunalne usluge“ i za nas je od velikog značaja jer ćemo  kontejnerskim odvozom smeća moći da pokrijemo do sada ne pokriveno područje opštine.

05.02.2020. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Na osnovu odluke Nadzornog odbora broj : NO-01-1606 /19 „Komunalac“a.d.
iz Kozarske Dubice objavljuje :

                                          L I C I T A C I J U
                       za zakup prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci u
                                           Kozarskoj  Dubici

Licitacija za zakup prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci u Kozarskoj Dubici
će se održati 04.03.2020.godine / Srijeda/ sa početkom u 11:00 časova, na
Zelenoj pijaci u Kozarskoj Dubici.

Početne cijene zakupa su :

 1. Betonski stolovi za prodaju poljoprivrednih proizvoda,

paviljoni  C i D ,početna cijena ....................40,00 KM mjesečno

Kvantaška prodaja , početna cijena ..............80,00 KM mjesečno

 1. Robni dio /štandovi / 8 m² ............................80,00 KM mjesečno

Robni dio /štandovi / 4 m² ............................40,00 KM mjesečno

Pravo učešća na licitaciji imaju sva fizička i pravna lica.
Za sve dodatne informacije obratiti se u Upravu Društva ili na
telefon :  066 / 87 77 10

Kozarska Dubica ; Februar 2020. godine

                                                                          „Komunalac“a.d.

 

15.10.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Usled poremećaja  prerade i otkupa reciklažnog otpada na svjetskom tržištu ,došlo je do problema u plasmanu reciklažnog otpada iz preduzeća „Komunalac“a.d. iz Kozarske Dubice.
Samim tim došlo je i do nagomilavanja pomenutog otpada, a koji se po zakonskim odredbama ne smije deponovati  kao i ostali komunalni otpad .
Kako bi riješili nastali problem i poboljšali rad na sortiranju i presovanju reciklažnog otpada preduzeće  „ Komunalac“ a.d. je izvršilo nabavku nove prese koja ima znatno bolji kapacitet od dosadašnjih presa , te očekujemo da će biti mnogo brži i kvalitetniji rad
Presa će biti puštena u rad za nekoliko dana i očekujemo da u kratkom roku izvršimo sortiranje i presovanje nagomilanog reciklažnog otpada.

06.06.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac“a.d. je nastavilo rekonstrukciju mliječnog dijela na „Zelenoj pijaci“.
Završetkom ovih radova biće omogućeni bolji uslovi rada za zakupce na pijaci ,a i za građane koji dolaze na pijacu . Sanacijom i rekonstrukcijom pomenutog objekta biće riješen dugogodišnji problem sanitarnog čvora i službenih prostorija za zelenu pijacu .

 

05.06.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac“ a.d. je  dobilo upotrebnu dozvolu za poslovni kompleks Đolovi- Stočna pijaca, te je objekat u potpunosti u funkciji.

 

12.04.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac “ a.d. je na lokaciji naseljenog mjesta Božići izvršilo čišćenje i sanaciju nesanitarne  deponije . Radovi na čišćenju i sanaciji  deponije su urađeni po nalogu Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove  Opštine Kozarska Dubica, a uklonjeno je 55 m³ komunalnog otpada. Po završetku radova , komunalna policija je  označila lokaciju  trakom, na kojoj je vidno označeno da je zabranjeno odlaganje otpada na tom mjestu.

10.04.2019. AKTIVNOSTI KOMUNALCA

Preduzeće „Komunalac “ a.d. je na lokaciji naseljenog mjesta Sključani izvršilo čišćenje i sanaciju divlje deponije . Radovi na čišćenju i sanaciji divlje deponije su urađeni po nalogu Odjeljenja za stambeno – komunalne poslove  Opštine Kozarska Dubica .Po završetku radova , na naznačenu lokaciju je izašla komunalna policija i označila lokaciju očišćene deponije trakom, na kojoj je vidno označeno da je zabranjeno odlaganje otpada na tom mjestu.

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 


 

 

 

   

 

 

AKCIONARSKO DRUŠTVO

     " K O M U N A L A C "


 


 

 

 


 

 • LIČNA KARTA

 

 •  FIRMA: Akcionarsko društvo “Komunalac” Kozarska Dubica
  SKRAĆENA OZNAKA FIRME:”Komunalac” a.d. Kozarska Dubica
  SJEDIŠTE:Ulica Miroslava Antića bb, Kozarska Dubica,Kozarska Dubica.
  BROJ REG. ULOŠKA:057-0-Reg-11-002594
  MATIČNI BROJ:1180002
  JIB:4400741630004
  CARINSKI BROJ:4400741630004